Available Properties & Developments

Llandudno Junction, Conwy

    Back
Photo/Image
Google Maps

WEDI EI WERTHU AR AMOD

Tŷ canol teras 2 ystafell wely a godwyd yn ddiweddar yn nhref boblogaidd Cyffordd Llandudno. O fewn 1 milltir i wasanaethau lleol gan gynnwys archfarchnad a siopau. Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 llofft ac ystagell ymolchfa. Hefyd mae gan yr eiddo gwres canolog nwy, a ffenestri gwydr dwbl ac mae patio yn yr ardd gefn a man parcio o flaen yr eiddo. Cynllun gwerthu ar ddisgownt.

Pris gofyn o £94,500 (70%) gwerthu ar ddisgownt o 30% (mae blaendal o 5% o leiaf ei angen).

Band Treth y Cyngor: Treth Cyngor 2014 / 2015 – Band C £1,091 y flwyddyn

Rhent tir: £150 y flwyddyn

Tal ystad: Yn amrywio on presenol yn £5.30 y mis

Graddau Tystysgrif Perfformiad Ynni EER Cyfredol = B (84) Potensial B (84)

Am fwy o fanylion, cysylltwch â: Tîm Cartrefi Fforddiadwy, Grŵp Cynefin, 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych. LL16 3BW T: 0300 1112122 E: taifforddiadwy@grwpcynefin.org W: www.grwpcynefin.org

__________________________________________________________________________________

SOLD SUBJECT TO CONTRACT

A recently built 2 bedroom mid terrace house in the popular town of Llandudno Junction. Within 1 mile of local amenities including supermarket and shops. The property briefly comprises of lounge, kitchen/diner, downstairs WC, 2 bedrooms and a family bathroom. The property benefits from gas central heating, and double glazed windows throughout. The property has its own patio garden to the rear with allocated parking to the front. Discounted for sale scheme.

Asking price £94,500 (70%) selling at a discount of 30% (at least a 5% deposit is required).

Council Tax Band : Band C 2015/2016 : £1091 per year

Ground Rent: £150 per year

Service Charge: Varies but currently £5.30 per month

Current EPC Rating = B(84) Potential B (84)

For more information, please contact: Affordable Homes Team, Grŵp Cynefin, 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych. LL16 3BW T: 0300 1112122 E: taifforddiadwy@grwpcynefin.org W: www.grwpcynefin.org

Available:

Development/Property: Property

Property Type(s): 2-bed House

Price: £94,500

Share: 70%

Development Website: http://www.grwpcynefin.org


View Area Profile

For further details, please contact:

Grwp Cynefin
54, Stryd y Dyffryn
Denbigh
LL16 3BW

Tel/Ffôn: 0300 111 2122

affordablehomes@grwpcynefin.org

To apply for this property:

Please complete the application form