Available Properties & Developments

Water Street, Llanfairtalhaiarn

    Back
Photo/Image
Google Maps

Grŵp Cynefin are selling Barrog and Telynog, Water Street, Llanfair T H as one property and are eager to sell to local people who are looking to purchase their first home.

It is the intention to offer a homebuy loan which is the equivalent to 30% of the asking price to the prospective purchaser subject to the terms and conditions of the homebuy scheme, however the loan will be dependant on the result of a financial assessment of the prospective purchaser.In addition, the prospective purchaser will need to prove that they have savings in place to fund the renovation.

Barrog is a 1 bedroom terraced house (bedroom/living room combined), downstairs bathroom, whilst Telynog is a 2 bedroom property.

Neither property has a back door, nor back yard/garden, the front yard is shared between the two properties. Parking available on the street, however could consider creating a parking area in the front yard. 

Barrog Current EPC Rating = F (36) Potential A (97) EIR F (21) Potential B (83)

Telynog Current EPC Rating = E (42) Potential  B (92) EIR G (17) Potential A (105) 

This is a fantastic opportunity for first time buyers who are keen to renovate a property to their own taste.

For further information contact The Affordable Homes Team at Grŵp Cynefin on 0300 111 2122, or visit our website www.grwpcynefin.org.

________________________________________________________________________________________

Mae Grŵp Cynefin yn gwerthu Barrog a Telynog, Stryd y Dŵr, Llanfair T H fel un eiddo, ac yn awyddus i’w gwerthu i bobl leol sydd yn edrych i brynu eu cartref cyntaf.

Bwriedir cynnig benthyciad ariannol sydd yn cyfateb i 30% o’r pris prynu i’r darpar brynwr, yn unol â thermau cynllun Cymorth Prynu, ond yn ddibynnol ar asesiad arianno'r darpar brynwr.Yn ogystal rhaid i’r darpar brynwr allu profi bod ganddynt gynilion i wneud y gwelliannau.

Mae Barrog yn dŷ teras 1 llofft (ystafell fyw/wely ar y cyd),ystafell ymolchi lawr grisiau a Telynog yn dŷ teras 2 llofft. Nid oes gan yr un o’r ddau eiddo ddrws cefn nag iard/gardd cefn, iard ffrynt yn rhanedig rhwng y ddau eiddo. Parcio ar y stryd, ond gellir ystyried creu man parcio yn y iard ffrynt. 

Barrog Graddau Tystysgrif Perfformiad Ynni EER CyfredoL = F (36) Potensial A (97) EIR F (21) Potensial B (83)

Telynog Graddau Tystysgrif Perfformiad Ynni EER Cyfredol = E (42) Potensial B (92) EIR G (17) Potensiall A (105) 

Mae hyn yn gyfle gwych i brynwr tro cyntaf sydd yn awyddus i adnewyddu eiddo at eu dant eu hunain.

Am ragor o wybodaeth cysyllter â Thîm Tai Fforddiadwy Grŵp Cynefin 0300 111 2122, neu ewch i’n gwefan: www.grwpcynefin.org.

Available:

Development/Property: Property

Property Type(s): 3-bed House

Price: £145,000

Share: 70%

Development Website: http://www.grwpcynefin.org


View Area Profile

For further details, please contact:

Grwp Cynefin
54, Stryd y Dyffryn
Denbigh
LL16 3BW

Tel/Ffôn: 0300 111 2122

affordablehomes@grwpcynefin.org

To apply for this property:

Please complete the application form