Available Properties & Developments

Llandudno Junction, Llandudno

    Back
Photo/Image
Google Maps

Fflat llawr gwaelod 2 lofft

Cynllun rhan ecwiti (76/24%)

Pris Fforddiadwy £96,900 (5% blaendal o bris y farchnad llawn ei angen)

Graddau Tystysgrif Perfformiad Ynni EER Cyfredol = B

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tîm Tai Fforddiadwy, Grŵp Cynefin, 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych. LL16 3BW T: 0300 1112122 E: taifforddiadwy@grwpcynefin.org W: http://www.grwpcynefin.org/

 ________________________________________________________________________________

2 bedroom ground floor apartment

Shared Equity scheme (76/24%)

Affordable price £96,900 (5% deposit of full market value required)

Current EPC Rating = B

For more information, please contact the Affordable Homes Team, Grŵp Cynefin, 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych. LL16 3BW. T: 0300 1112122 E: taifforddiadwy@grwpcynefin.org W: www.grwpcynefin.org

Available: Rŵan/ Immediately

Development/Property: Property

Property Type(s): 2-bed Flat

Price: £96,900

Share: 76/24

Development Website: http://www.grwpcynefin.org


View Area Profile

For further details, please contact:

Grwp Cynefin
54, Stryd y Dyffryn
Denbigh
LL16 3BW

Tel/Ffôn: 0300 111 2122

affordablehomes@grwpcynefin.org

To apply for this property:

Please complete the application form